poniedziałek, czerwiec 17, 2024

Gwarancja

Na wszystkie wykonywane usługi udzielamy 6-miesięcznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od dnia odebrania usługi.

Każda część oznaczona jest naszym znakiem firmowym, datą oraz w przypadku głowicy naklejką kontrolną.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu, uszkodzeń w wyniku kolizji rozrządu oraz przegrzania silnika.

Jakiekolwiek naprawy, przeróbki, zmiany w regenerowanych częściach bez wcześniejszych ustaleń są równoznaczne z utratą gwarancji.

 

Reklamacje

Kupujący na własny koszt dostarcza przedmiot reklamacji.

NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK POBRANIOWYCH ORAZ WYSŁANYCH NA NASZ KOSZT!!!

Reklamację należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zauważenia wady.

Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia do nas:

  • części z naszym znakiem oraz w przypadku głowicy z nieuszkodzoną naklejką kontrolną, uszczelką orazi śrubami głowicy wraz z kopią dowodu zakupu
  • formularza reklamacyjnego z opisem montażu i pieczątką zakładu montującego

 

Na swój koszt usuwamy wady ukryte danej części lub wymieniamy na inną taką samą,oczywiście bez wady.

Tylko w przypadku braku możliwości wymiany zwracamy pieniądze.

Koszty naprawy w innych zakładach pokrywamy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac i kosztów naprawy. Faktura za takie usługi powinna być wystawiona na naszą firmę.

Nie pokrywamy kosztów transportu (lawety), hoteli czy strat z tytułu utraty możliwości zarobku.

Wykonanie usługi w naszej firmie jest równoznaczne z akceptacją warunków gwwarancji.