poniedziałek, czerwiec 17, 2024

Spawanie głowicy

Przed przystąpieniem do spawania głowicy należy głowicę umyć oraz wstępnie zweryfikować uszkodzenia mechaniczne (widoczne „gołym” okiem).

Następnie głowica trafia na specjalne stanowisko do badania szczelności korpusu na mikropęknięcia (fot 1)

W warunkach zbliżonych do pracy silnika (w wysokiej temperaturze i cisnieniu 5-6 bar) sprawdzana jest szczelność korpusu.

Po ustaleniu miejsc nieszczelności głowica jest dokładnie czyszczona oraz frezowane są wszystkie pęknięcia po czym poddawana jest spawaniu na gorąco i wygrzewaniu w piecu w celu usunięcia naprężeń.

 

W kolejnym etapie ponownie jest sprawdzana szczelność korpusu oraz głowica poddawana jest wstępnej obróbce skrawaniem(roztaczanie pod gniazda, prowadnice, wtryski itp.) (fot 2),

Fot 2

wstawiane są nowe gniazda (fot 3), prowadnice zaworów i po raz kolejny głowica jest sprawdzana na szczelność.

 

Po uzyskaniu szczelności głowica poddawana jest końcowej obróbce która obejmuje: sprawdzenie i ewentualną obróbkę (fot 4) łożyskowania wałka rozrządu,

szlifowanie płaszczyzny (fot 5),

frezowanie gniazd nożem profilowym (fot 6)

oraz szlifowanie zaworów (fot 7). 

 

Po indywidualnym dopasowaniu każdego zaworu w głowicy, weryfikowana jest szczelność zaworów podciśnieniowym testerem(fot 8,9).

Ostatnim etapem jest dokładne mycie, montaż uszczelniaczy zaworowych i składanie sprężyn, po czym jeszcze raz sprawdzana jest szczelność zaworów.